Kapsel endoskopi

[content_boxes]
[content_box title=”Privat patient” image=”” icon=”ok” link=”http://themeforest.net/user/ThemeFusionhttp://themeforest.net/user/ThemeFusion” linktext=””] Betalar själv för sin vård. Kort väntetid. [/content_box]

[content_box title=”Försäkringspatient” image=”” icon=”ok” link=”http://themeforest.net/user/ThemeFusion” linktext=””]Har du en privat sjukvårdsförsäkring kontaktar ditt försäkringsbolag .[/content_box]

[content_box title=”Besöksadress” image=”” icon=”ok” link=”http://themeforest.net/user/ThemeFusion” linktext=””]Prinsgatan 12, våning 6, 413 05 Göteborg
Tel: 031-123144 ( Telefontid: 8:00 till 16:00 )
[/content_box]
[/content_boxes]

[separator top=”10″ style=”shadow”]

Kapselendskopi undersökning av tunntarmen görs för att kartlägga tunntarmen och t.ex. leta efter en eventuell blödningskälla, Morbus Crohn, celiaki, oklar kronisk diarre, tumörer. Du kommer att få svälja en kapsel, stor som en större tablett ( 25×11 mm) som på naturlig väg passerar genom tarmen samtidigt som kapseln tar bilder. Dessa bilder överförs till en datormottagare som sitter i ett bälte eller en axelremsväska som registrerar alla bilder.

Indikation till kapselendoskopi undersökning:

 • Oklar gastrointestinal blödning, vanligaste orsak till undersökningen när gastroskopi och koloskopi undersökningar är normala. Orsaken i tunntarmen kan vara angioektasier, läkemedelsrelaterade sår ( som diklofenak eller annan inflammationsdämpande mediciner under benämningen NSAID), tumörer, Meckels divertikel, Crohn-lesioner
 • Misstänkt Crohn sjukdom i tunntarmen
 • Glutenintolerans ( refraktär eller misstänkt tunntarmskomplikation)
 • Misstänkt slemhinneförändring vid radiologisk undersökning
 • Oklar genes till malabsorptions-symtom
 • Utredning och övervakning av patienter med polyps syndrom
 • Tunntarmstumörer maligna (adenocarcinom, carcinoider och gastrointestinala stromacellstumör) och benigna ( fettknöl, adenom, inflammatoriska polyper, hemangiom..)

Kontraindikation till kapselendoskopi undersökning:

 • Gastrointetsinala obstruktioner
 • Graviditet / spädbarn,
 • ”Pacemaker” och / eller defibrillator
 • Tarmfickor i tunntarmen
 • Långsam magtömmningstid
 • ”Tidigare operationer i tunntarmen”

Förberedelser inför kapsel endoskopi av tunntarmen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *